دپارتمان طراحی آفن

توجه دقیق به جزئیات وخلق محیطی زیبا و مدرن برای کارفرمایان، هدف اصلی واحد طراحی آفن می باشد. برند آفن به متمایز بودن در همه زمینه ها اهمیت داده و به جذابیت محصولاتش به عنوان مبلمان اداری خاص و بی همتا می بالد.

معرفی واحد طراحی آفن

دپارتمان طراحی شرکت آذران فضانما ( آفن ) یکی از فعال ترین واحدها در این مجموعه می باشد. یک تیم حرفه ای از آرشیتکت ها و طراحان داخلی که در کنار ارائه خدمات طراحی، به منظور آشنایی و اشراف کارفرمایان به محیط زندگی و فضای کاری خود اقدام به ارایه تصاویر سه بعدی در ابعاد واقعی می نمایند. این مجموعه در کنار واحد نظارت به منظور اطلاع و آشنایی کارفرمایان خود اعم از مهندسین مشاور و مجریان ساختمان، در موارد خاصی اقدام به تهیه دستورالعمل منطبق بر اســتــانــداردهــا نـمــوده اســت که قبل از اجرای هر پروژه، نقشه ها، اسناد و مدارک مرتبط را در اختیار ایشان قرار می دهد.

برای طــراحــی و ســاخـت یک پــروژه این مراحل به ترتیب هم طی می شود.

مـرحـلـه اول: بــازدیــد از پـروژه توسط کارشناسان فروش همراه کارشناس طراحی جهت برداشت پلان اولیه و دریافت خواسته های مشتری می باشد.
مرحـلـه دوم: طراحی اولیه بر اساس خواسته های مشتری که می تواند به صورت دو بعدی و سه بعدی باشد .
مرحلـه ســوم: ارائه طرح های اولیه به مشتری جهت دریافت تاییدیه یا تغییرات احتمالی .
مرحله چهارم: دریافت تاییدیه نهایی و عقد قرارداد .
مرحله پنجم: برداشت نهایی از پروژه جهت ترسیم نقشه اجرایی .
مرحله ششم: دستور تولید به کارخانه جهت ساخت .

سوالات متداول دپارتمان طراحی آفن

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe