پروژه بزرگ داروسازی دکتر عبیدی

شروع کار پروژه دکتر عبیدی از سال 93 بوده و به دلیل محدود بودن فضای این پروژه با استفاده از پارتیشن های اداری دوجداره کوتاه در قسمت کارشناسی و پارتیشن های اداری تمام شیشه بلند در قسمت مدیریت و اتاق های کنفرانس کار اجرا شد. تنوع کاری مبلمان به صورت میزهای گروهی ، میزهای کارشناسی از جمله دنا، هامون و ...میزهای کارمندی ارس، میزهای کنفرانس آلتای و زاگرس و ...میزهای مدیریتی آلتای به همراه کنسول از تعداد کارهای انجام شده در این پروژه می باشد. این پروژه  بعد از تجهیز ساختمان شماره یک، وارد مرحله جدید شده و طراحی و ساخت  ساختمان شماره دو داروسازی دکتر عبیدی در دستور کار قرار گرفته است
6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe