شرکت صنعتی بهشهر

استفاده از میزهای تک جداره اداری گروهی وکانتر سفارشی آفن نمونه کارهای اجرایی در این مجموعه می باشد. به طور مثال طبقه 8 این مجموعه بزرگ دفتر مدیر کل شرکت صنعتی بهشهر (روغن لادن) می باشد که با روش خاصی طراحی و بازسازی گردیده است
6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe