شرکت رادیوال

این مجموعه با استفاده از پارتیشن های دو جداره تمام شیشه،  پرده و دربهای ریمادزیو، با استفاده از دستگیره های رمزدار به جای دستگیره های معمولی برای امنیت بیشتر، جهت کربردهای متنوع فضاسازی شده است .
6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe