En | Fa
منوی سایت

پایه سازه

پایه ها با قابلیت تنظیم ارتفاع برای سطح های شیبدار مانند پشت بام، تراس و محیط های خارجی ساختمان که توسط ایزوگام و یا قیرگونی ایزوله شده اند، راه حلی مناسب و به لحاظ هزینه می باشد.

پایه های کف کاذب به سادگی و با سرعت بالا قابل اجرا بوده و زمینه استفاده از کف های کاذب را با ابعاد مختلف فراهم می سازد