En | Fa
منوی سایت

ابزار H


این ابزار سودمند به شکل H در طول 4 متر تولید شده و  جهت اتصال دیوارپوش های پی وی سی در امتداد یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.