میز کنفرانس Wigwam

جزییات میز کنفرانس wigwam
نوع محصول و فضای مورد استفاده میز کنفرانس wigwam :
میز کنفرانس فرم مستطیل
جنس محصول میز کنفرانس wigwam :
پایه فلزی
MDF
ابعاد میز کنفرانس wigwam :
عرض
110 سانتی متر
طول
210 سانتی متر
سبک طراحی میز کنفرانس wigwam :
سالن کار راحت Working Lounge
دفتر کار باز Open Office
فضای کار گروهی Team Space
دفتر کاری مشترک Shared Office
اتاق فکر Brain Storm Room
تعداد افراد مورد نظر میز کنفرانس wigwam :
4 نفر
6 نفر
8 نفر

سوالات متداول میز کنفرانس Wigwam

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe