میز کنفرانس Prime

جزییات میز کنفرانس Prime
نوع محصول و فضای مورد استفاده میز کنفرانس Prime :
میز کنفرانس فرم مستطیل
جنس محصول میز کنفرانس Prime :
پایه فلزی
MDF
ابعاد میز کنفرانس Prime :
عرض
130 سانتی متر
طول
300 سانتی متر
سبک طراحی میز کنفرانس Prime :
سالن کار راحت Working Lounge
دفتر کار باز Open Office
فضای کار گروهی Team Space
دفتر کاری مشترک Shared Office
تعداد افراد مورد نظر میز کنفرانس Prime :
6 نفر
8 نفر
10 نفر
بیشتر از 10 نفر

سوالات متداول میز کنفرانس Prime

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe