میز کنفرانس Moment

جزییات میز کنفرانس Moment
نوع محصول و فضای مورد استفاده میز کنفرانس Moment :
میز کنفرانس فرم مستطیل
جنس محصول میز کنفرانس Moment :
پایه فلزی
MDF
ابعاد میز کنفرانس Moment :
عرض
120 سانتی متر
طول
280 سانتی متر
سبک طراحی میز کنفرانس Moment :
سالن کار راحت Working Lounge
فضای کار گروهی Team Space
تعداد افراد مورد نظر میز کنفرانس Moment :
6 نفر
8 نفر
10 نفر
بیشتر از 10 نفر

سوالات متداول میز کنفرانس Moment

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe