میز گروهی Peak

جزییات میز گروهی Peak
نوع محصول و فضای مورد استفاده میز گروهی Peak :
2 نفره
4 نفره
6 نفره
8نفره
بیشتر از 8 نفر
جنس محصول میز گروهی Peak :
MDF
ابعاد میز گروهی Peak :
عرض
120 سانتی متر
طول
230 سانتی متر
سبک طراحی میز گروهی Peak :
سالن کار راحت Working Lounge
خصوصی Private office
فضای کار گروهی Team Space
مدولار

سوالات متداول میز گروهی Peak

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe