میز گروهی Gulf

جزییات میز گروهی Gulf
نوع محصول و فضای مورد استفاده میز گروهی Gulf :
4 نفره
6 نفره
8نفره
بیشتر از 8 نفر
جنس محصول میز گروهی Gulf :
پایه فلزی
MDF
ابعاد میز گروهی Gulf :
عرض
130 سانتی متر
طول
390 سانتی متر

سوالات متداول میز گروهی Gulf

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe