میز گروهی Along

میز گروهی Along را می توان در فضا های گروهی و باز به صورت مشترک استفاده کرد. این میز به صورت 6 نفره و 8 نفره تولید می گردد. جنس این میز از MDF بوده و پایه های آن فلزی نیز می باشد.

سوالات متداول میز گروهی Along

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe