ابزار لبه دامپا

ابزاری کاربردی در طول 4 متر است که به منظور نصب پانل ها در سقف بالاخص سقف های محدود مانند سقف های سرویس مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین به دلیل دهانه 16 میلی متری باعث افزایش سرعت در نصب و سهولت آن می گردد.

سوالات متداول ابزار لبه دامپا

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe