میز کار گروهی Prince

ترکیب میزهای کارمندی کارشناسی مختلف و پروفیل تک جداره 4 سانت جهت جداسازی فضاها یک مجموعه ی بسیار زیبا و کاربردی را ایجاد می نماید.
امکانات:
استفاده از شیشه مکعبی و MDF بعنوان پرکننده جهت جداسازی فضا 
ابعاد میز گروهی Prince: مختلف
تنوع رنگ: آزاد

سوالات متداول میز کار گروهی Prince

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe