میز کار گروهی Limack

ترکیب میزهای کارمندی کارشناسی مختلف و پروفیل دوجداره 10 سانت جهت جداسازی فضاها یک مجموعه ی بسیار زیبا و کاربردی را ایجاد می نماید. جلوگیری از صوت در فضای کار گروهی با استفاده از میز لیماک قابل اجرا می باشد.

امکانات میز گروهی Limack:
استفاده از شیشه مکعبی و MDF به عنوان پرکننده جهت جداسازی فضا
ابعاد: مختلف
تنوع رنگ: آزاد

سوالات متداول میز کار گروهی Limack

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe