میز کانتر آفن

خلاقیت در ساخت میز پذیرش آفن با استفاده از سطوح شیب دار مجموعه ای زیبا را خلق نموده است. راحتی اپراتور در حین زیبایی از جمله ویژگی های این کانتر آفن می باشد.
امکانات
فایل 3 کشو که می تواند به صورت ثابت یا پرتابل باشد.
امکان نصب الکتریک باکس
تنوع رنگ: آزاد
سایز: آزاد

سوالات متداول میز کانتر آفن

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe