میز کانتر مایان

میز کانتر مایان در شکل و اندازه ی مختلف برای مصارف مختلف از جمله کانترهای بانک و موسسات تولید می شود.
امکانات:
امکان استفاده از شیشه برای جداسازی فضا
فایلینک متنوع براساس نیاز کاربران
امکان استفاده از الکتریک باکس
ابعاد میز پذیرش مایان: مختلف
تنوع رنگ: آزاد

سوالات متداول میز کانتر مایان

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe