میز کانتر Mavian

طراحی ساده و کوچک بودن میز پذیرش ماویان، آن را برای فضا های کوچک بسیار مناسب ساخته است که بر اساس محیط و نیاز مشتری در ابعاد مختلف تولید می گردد.

سوالات متداول میز کانتر Mavian

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe