میز کانتر Nahand

میز کانتر Nahand بزرگ دو نفره، با در نظر گرفتن قسمت های دکوراتیو و تعبیه کمد های متعدد برای بایگانی اسناد مسئول دفتر مدیران، میز پذیرش نهند را برای استفاده در شرکت های بزرگ و پیشرو به گزینه مناسب و قابل تحسین تبدیل کرده است.

سوالات متداول میز کانتر Nahand

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe