فایلینگ اداری کردنزای آسترو

این کردنزا از مجموعه تکمیلی میز Astro می باشد که با همان روش folding ساخته می شود.
امکانات
دو فضای درب دار جهت نگهداری اسناد و مدارک 
چهار کشو
سایز 75*50*155 
تنوع رنگ آزاد 

سوالات متداول فایلینگ اداری کردنزای آسترو

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe