فایلینگ اداری البای

کمد البای از جمله محصولات خانواده مدیریتی البای می باشد.
امکانات:
4 فضای بسته جهت نگهداری مدارک و مستندات
ابعاد {ارتفاع: 122 عرض: 45 طول: 180}
تنوع رنگ: آزاد

سوالات متداول فایلینگ اداری البای

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe