میز کنفرانس آلتای

طراحی این میز کنفرانس براساس طراحی میز التای می باشد چیدمان میز کنفرانس آلتای و میز آلتای در کنار یکدیگر فضای بسیار مطلوبی را برای دفاتر مدیران ایجاد می کند.
امکانات میز کنفرانس آلتای: ظرفیت 4 تا 6 نفر
امکان نصب الکتریک باکس
ابعاد میز کنفرانس آلتای{ارتفاع: 72.5 عرض: 120 طول: 240}
تنوع رنگ میز کنفرانس آلتای: آزاد

سوالات متداول میز کنفرانس آلتای

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe