میز کنفرانس آلپ

طراحی این میز کنفرانس براساس میز آلپ می باشد. چیدمان میز کنفرانس آلپ فضای بسیار مطلوبی را برای دفاتر مدیران ایجاد می کند.
امکانات میز کنفرانس آلپ:
ظرفیت میز کنفرانس آلپ: 4 تا 6 نفر
امکان نصب الکتریک باکس
ابعاد میز کنفرانس آلپ {ارتفاع: 80 عرض: 110 طول: 210}
تنوع رنگ میز کنفرانس آلپ: آزاد

سوالات متداول میز کنفرانس آلپ

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe