میز کنفرانس خزر

صفحه میز کنفرانس خزر به شکل مستطیل که بر روی 3 عدد Box پایه نصب می شود.
امکانات میز کنفرانس خزر:
ظرفیت میز کنفرانس خزر 10 تا 12 نفر
امکان نصب الکنریک باکس
ابعاد میز کنفرانس خزر {ارتفاع: 75عرض: 110 طول: 320}

سوالات متداول میز کنفرانس خزر

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe