میز کنفرانس هامون

چیدمان مدولار توسط میز کنفرانس هامون با استفاده از قطعات ربع دایره در کناره ها امکان هرگونه طراحی را به کاربران میدهد.
امکانات میز کنفرانس هامون:
ظرفیت نامحدود
امکان نصب الکتریک باکس
ابعاد میز کنفرانس هامون1 {ارتفاع:75عرض:280طول:480}
ابعاد میز کنفرانس هامون2{ارتفاع:75عرض:280طول:420}
 تنوع رنگ میز کنفرانس هامون:آزاد

سوالات متداول میز کنفرانس هامون

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe