میز کنفرانس کاسپین

صفحه ی میز دو رنگ به شکل مستطیل که بر روی دو پایه بزرگ نصب شده اند زیبایی خاصی به محیط اطراف می دهد.
امکانات میز کنفرانس کاسپین:
ظرفیت میز کنفرانس کاسپین 10 تا 12 نفر
امکان نصب الکتریک باکس
ابعاد میز کنفرانس کاسپین {ارتفاع: 75 عرض: 110 طول: 320}
تنوع رنگ میز کنفرانس کاسپین: آزاد

سوالات متداول میز کنفرانس کاسپین

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe