میز کارشناسی سهند

در طراحی میز کارشناسی سهند با امکانات متعدد کاربری به استفاده از حداکثر فضا توجهی خاص شده است. انحنای کار شده بر روی صفحه ی میز کارشناسی دستری آسان به keyBoard و کیس کامپیوتر را میز می سازد.
امکانات میز کارمندی سهند:
جای case 
میز کارشناسی سهند فایل 3 کشو دارد
کابین دو درب
ابعاد میز کارمندی سهند {ارتفاع:75 عرض:142 طول: 180}
تنوع رنگ میز کارشناسی سهند: آزاد

سوالات متداول میز کارشناسی سهند

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe