میز کارشناسی البرز

صفحه بزرگ میز کارشناسی البرز و فضای کاربردی متعدد آن، امکانات متنوعی را در میز کارمندی البرز برای کاربر فراهم ساخته است. تلفیق قطعات فلزی با MDF ترکیب زیبایی در این میز کارشناسی ایجاد کرده است.
امکانات میز کارمندی البرز:
کنسول شامل جای case  
میز کارشناسی البرز فایل 3 کشو دارد
ابعاد میز کارمندی البرز {ارتفاع: 75 عرض 137 طول: 180}
تنوع رنگ میز کارشناسی البرز: آزاد

سوالات متداول میز کارشناسی البرز

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe