میز کارشناسی هامون

میز کارشناسی هامون
طراحی ساده و زیبا با ایجاد کاربری مناسب در سایزهای مختلف از ویژگی های میز کارمندی هامون می باشد.
امکانات میز کارشناسی هامون:
میز کارمندی هامون فایل 3 کشو دارد
ابعاد میز کارشناسی هامون {ارتفاع: 75 عرض: 115 طول: 140}
تنوع رنگ میز کارمندی هامون: آزاد

سوالات متداول میز کارشناسی هامون

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe