میز کارشناسی زاگرس

سادگی طرح، استحکام مناسب، رعایت اصول ارگونومی و تنوع اندازه میز کارشناسی زاگرس باعث شده این میز کارمندی مورد توجه مشتریان خاص خود قرار گیرد.
امکانات میز کارشناسی زاگرس:
کنسول شامل جای case 
میز کارمندی زاگرس فایل 3 کشو دارد
میز کنفرانس الحاقی زاگرس در سایز های متنوع
ابعاد میز کارشناسی زاگرس {ارتفاع:75 عرض:120 طول: 160}
ابعاد کنفرانس {ارتفاع:75 عرض:80 طول: 160}
تنوع رنگ میز کارمندی زاگرس: آزاد

سوالات متداول میز کارشناسی زاگرس

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe