میز مدیریت آلپ

مجموعه ای کامل و کاربردی از امکانات مورد نیاز یک مدیر در میز مدیریت آلپ در کنار هم قرار گرفته اند. ایجاد سطوح غیر هم سطح در میز مدیریت آلپ زیبایی خاصی به این محصول داده است.
امکانات میز مدیریت آلپ:
میز مدیریت آلپ فایل 3 کشو دارد
فضای مورد نیاز Case
میز کنفرانس الحاقی آلپ
کمد الحاقی میز مدیریت آلپ
امکان نصب الکتریک باکس
ابعاد میز میز مدیریت آلپ{ارتفاع: 80 عرض 200 طول 80}
ابعاد میز کنفرانس{ارتفاع: 80 عرض: 110 طول: 210}
ابعاد کنسول{ارتفاع: 115.5 عرض: 40 طول: 200}
تنوع رنگ میز مدیریت آلپ: آزاد

سوالات متداول میز مدیریت آلپ

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe