میز مدیریت آلتای

طراحی خاص در صفحه ی میز مدیریت آلتای علاوه بر زیبایی به دلیل داستن انحنای مناسب دسترسی کاربر به سطح صفحه و امکانات محصول را آسان نموده است.
امکانات میز مدیریت آلتای:
دو عدد فایل در طرفین میز مدیریت آلتای
میز کنفرانس الحاقی التای
کمد الحاقی التای
امکان نصب الکتریک باکس
ابعاد میز میز مدیریت آلتای {ارتفاع: 75عرض: 91  طول: 180}
ابعاد کنفرانس {ارتفاع: 72.5 عرض: 120 طول: 240}
ابعاد کمد میز مدیریت آلتای {ارتفاع: 190 عرض: 40 طول: 180}
تنوع رنگ میز مدیریت آلتای: آزاد

سوالات متداول میز مدیریت آلتای

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe