میز مدیریت آسترو

تلفیق زیبایی و مهندسی ساخت در میز مدیریت Astro کاملا محسوس می باشد. یکنواختی سطح لبه و صفحه میز مدیریت آسترو از ویژگی های برجسته این میز مدیریت می باشد که با جدیدترین روش folding ساخته می شود.
امکانات میز مدیریت آسترو
ال کنار میز شامل جای کیس و درب در میز مدیریت آسترو
کردنزای الحاقی میز مدیریت آسترو
قابلیت نصب الکتریک باکس
سایز با ال 75*170*200
تنوع رنگ میز مدیریت آسترو: آزاد سوالات متداول میز مدیریت آسترو

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe