نمایشگاه صنعت سازی صنعت ساختمان

شرکت آذران فضانما به نمایندگی آقای خلیفه قلی از تاریخ 95.08.05 الی 95.08.08 در نمایشگاه صنعت سازی صنعت ساختمان واقع درمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی شهر قم از ساعت 17 الی 22 ، آماده معرفی محصولات به مشتریان محترم می باشد.

نمایشگاه صنعت سازی صنعت ساختمان

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe