نمایشگاه ساختمان تهران 1393

حضور قدرتمند کوبوآ بعنوان اسپانسر نمایشگاه تهران با استقبال بسیار زیادی همراه بود. شرکت فضانما در این نمایشگاه محصول بی رقیب خود “کوبوآ پلاس” را بعنوان تنها پانل پی وی سی سه جداره در جهان معرفی نمود.

نمایشگاه ساختمان تهران 1393

نمایشگاه ساختمان تهران 1393

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe