نمایشگاه مبلمان اداری و دکوراسیون تهران 1391

اولین حضور آفن در نمایشگاه مدکس تهران همراه با رونمایی از میزهای رنگی و پارتیشن مدل کینگ بود که مورد توجه طراحان صنعتی و آرشیتکتها قرار گرفت.

نمایشگاه مبلمان اداری و دکوراسیون تهران 1391

نمایشگاه مبلمان اداری و دکوراسیون تهران 1391

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe