نمایشگاه ساختمان تهران 1390

سال 1390 با تحولات زیاد شروع و همراه با فراز و نشیب هایی بود که در نهایت منجر به تولید محصولات جدید و متنوع گردید. تمام غرفه و استندهای نمایش داده شده در این تصاویر توسط طراحان شرکت آذران فضانما طراحی و ساخته شده اند.

نمایشگاه ساختمان تهران 1390

نمایشگاه ساختمان تهران 1390

نمایشگاه ساختمان تهران 1390

نمایشگاه ساختمان تهران 1390

نمایشگاه ساختمان تهران 1390

نمایشگاه ساختمان تهران 1390

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe