پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران از 18 تا 21 مردادماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاههای تهران برگزار شد. شرکت آذران فضانما همچون سالهای گذشته اسپانسر طلایی این نمایشگاه بوده و از محصول جدید کوبوآ در سالن میلاد رونمایی خواهد کرد.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe