ساخت غرفه کوبوآ _ تهران 94

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران از 18 تا 21 مردادماه سالجاری در محل دایمی نمایشگاههای تهران برگزار گردید.
عکاس: هادی دیزجی

ساخت غرفه کوبوآ

ساخت غرفه کوبوآ

ساخت غرفه کوبوآ

ساخت غرفه کوبوآ

ساخت غرفه کوبوآ6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe