دعوت به همکاری

مجموعه آذران فضا نما به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به همکاری می نماید. کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند مشخصات خود و سایر اطلاعات لازم را به آدرس ایمیل info@azaran.com ارسال نمایند.

پس از بررسی رزومه‌ها ، در صورت کسب امتیاز لازم از سوی مدیریت سرمایه انسانی برای انجام مصاحبه با متقاضیان تماس گرفته می‌شود.


6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe