اختراعات

آذران فضانما موفق به ثبت اختراع و طراحی چندین محصول جدید و کاربردی در صنعت ساختمان و دکوراسیون گردیده است
6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe