تندیس ها

دریافت تندیس های متعدد توسط مدیران ارشد آذران فضانما بابت مدیریت خلاقانه، کیفیت منحصر بفرد، رضایت مشتری، ISO، توسعه کسب و کار