تندیس ها

دریافت تندیس های متعدد توسط مدیران ارشد آذران فضانما بابت مدیریت خلاقانه، کیفیت منحصر بفرد، رضایت مشتری، ISO، توسعه کسب و کار
6LcoQQ8gAAAAAIXVDhxLnuClb0j_S4Xyk5icLxGe