User Ratings For This Page | Score 5 From 5 (From 84 Vote)
Your Score:

Floor products

The production of floor coverings including false floor and parquet  by AFN for houses and commercial buildings. 

User Comments

Rate This Page
Thanks For Rating This Page
Comment

استفاده از کف کاذب برای همه جا مناسب است یا فقط می توان از آن ها برای محیط و مکان های خاص استفاده کرد؟

Admin Answers

برای هر محیطی با توجه به کاربرد و انواع آن، متفاوت می باشد. شما برای اطلاعات دقیق تر و محیطی که می خواهید استفاده نمایید، میتوانید با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.