En | Fa
منوی سایت

ایزار قرنیز لبه دار پی وی سی

ابزاری با ارتفاع 5 سانتی متر که به علت ماهیت لبه دار بودن قرنیز ، پانل های پی وی سی را در بر گرفته و زمان اجرا و هزینه نصب را کاهش می دهد.

این نوع قرنیز در طول 2.8 متر متناسب با کد روکش مورد نظر مشتری تولید می شود و دیوارپوش برای نصب ، داخل آن قرار می گیرد.