En | Fa
منوی سایت

ابزار زیر سازی

سپری 3.60 – 1.20 -0.60 – نبشی L24  که جهت شاسی کشی سقف با تایل 60*60 مورد استفاده قرار می گیرند.

ابزار زیر سازیابزار زیر سازی
ابزار زیر سازیابزار زیر سازی

سپری 3.60 بدون روکش – نبشی L25 : که در زیرسازی پانل های سقفی کارایی دارند.

ابزار زیر سازیابزار زیر سازی

شاسی پی وی سی – F47 – U36 – چوب روسی : در زیرسازی پانل های پی وی سی ( سقف و دیوار ) کاربرد دارند.

ابزار زیر سازیابزار زیر سازی
ابزار زیر سازیابزار زیر سازی

براکت : جهت تراز بندی  شاسی ها ی دیوار  استفاده می گردد.

ابزار زیر سازی

کلیپس : جهت اتصال غیر مستقیم پانل به شاسی استفاده می گردد .

ابزار زیر سازی

ابزار زیر سازی

HT90 جهت اتصال به سقف سازه بنا و آویز گرفتن از آن برای سقفهای پانل پی وی سی و تایل 60*60 .

ابزار زیر سازی

 قابل ذکر است که توضیحات تکمیلی در رابطه با نحوه عملکرد ابزار های زیرسازی در بخش جزئیات نصب ارائه گردیده است.