آیا تاکنون به پارتیشن دو جداره برای فضای کاری خود فکر کرده اید
آیا تاکنون به پارتیشن دو جداره برای فضای کاری خود فکر کرده اید
1398/08/30 | تعداد نظرات :0
محیط های اداری، از فضاهایی هستند که افراد بیشتر تایم خود را در ان سپری می کنند؛ پس باید از این محیط از امنیت، پویایی و زیبایی کامل برخوردار باشد.
چگونه پارتیشن اداری بهتر را شناسایی کنیم
چگونه پارتیشن اداری بهتر را شناسایی کنیم
1398/11/29 | تعداد نظرات :0
به هنگام انتخاب پارتیشن اداری مواردی هستند که حتما باید آنها را در نظر بگیرید که تیم تحقیقاتی آذران فضانما در این گزارش به هریک از موارد مهم برای انتخاب پارتیشن اداری اشاره کرده است.