کیفیت کنفرانس های خود را بالا ببرید
کیفیت کنفرانس های خود را بالا ببرید
1398/08/28 | تعداد نظرات :0
به طور کلی بخشی از فضای یک اداره به میزکنفرانس تعلق دارد و همانطورکه از اسم آن مشخص است، میزکنفرانس برای اتاق مذاکره، گفت و گو و کنفرانس مورد استفاده قرار می گیرد.