کیفیت کنفرانس های خود را بالا ببرید
کیفیت کنفرانس های خود را بالا ببرید
1398/08/28 | تعداد نظرات :0
به طور کلی بخشی از فضای یک اداره به میزکنفرانس تعلق دارد و همانطورکه از اسم آن مشخص است، میزکنفرانس برای اتاق مذاکره، گفت و گو و کنفرانس مورد استفاده قرار می گیرد.
مدل میز کنفرانس و تاثیر آن بر فضا
مدل میز کنفرانس و تاثیر آن بر فضا
1398/08/30 | تعداد نظرات :0
بدون تردید یکی از مهمترین ارکان هر شرکت اتاق کنفرانس و جلسات می باشد، بنابراین میز کنفرانس یکی از مهمترین و بارزترین مبلمان اداری هر مجموعه است که می توان به آن اشاره کرد.
توصیه هایی برای انتخاب بهتر میز کنفرانس در فضای اداری
توصیه هایی برای انتخاب بهتر میز کنفرانس در فضای اداری
1398/08/30 | تعداد نظرات :0
بدون تردید یکی از مهمترین ارکان هر شرکت اتاق کنفرانس و جلسات می باشد، بنابراین میز کنفرانس یکی از مهمترین و بارزترین مبلمان اداری هر مجموعه است که می توان به آن اشاره کرد.