درب های مدرن و جدید ویژه آپارتمان های کوچک امروزی
درب های مدرن و جدید ویژه آپارتمان های کوچک امروزی
1398/08/28 | تعداد نظرات :0
درب های کشویی، درب های تاشو و نمونه های مختلف از این دسته نوآوری ها هستند. این سیستم ها موجب افزایش متراژ مفید آپارتمان های کوچک می گردد و فضاهای بزرگ را می توان به راحتی با آن ها تفکیک نمود.