مناسب ترین سقف برای محیط های اداری چیست ؟
مناسب ترین سقف برای محیط های اداری چیست ؟
1397/04/09 | تعداد نظرات :0
سقف کاذب به سقف دومی گفته می شود که پایین تر از سقف اصلی قرار می گیرد . سقف های کاذب می‌توانند ، به صورت سقف کاذب ساده و یا سقف کاذب فرم و طرح دار طراحی و ساخته شوند .